Wood Fusion 2008

Exempel på samarbeten

Wood Fusion 2008
hdkpartner_wood_top.jpg

Samarbete mellan: HDK designprogrammet på avancerad nivå, Kvarnen Studio, Svenska mässan Trä och teknik, Senab Örsjö, Nordiska fanérfabriken, Mannerfeldt samt Göteborgs Formgivning och snickeri
Tid: 0801218-080830
Plats: HDK samt utställning på Svenska mässans ”Wood Fusion” under fackmässan Trä och teknik 27-30/8 2008
Projektansvarig HDK: Gunnar Krantz, lärare designprogrammet avancerad nivå, gunnar.krantz [at] hdk.gu.se

Vad händer när designstudenter får experimentera med belysning och träfanér? Resultatet ställdes ut på Svenska Mässans satsning "Wood Fusion" på fackmässan Trä och Teknik 27-30 augusti 2008 i Göteborg.

Studenter från HDK:s designutbildning på avancerad nivå experimenterade, under en kurs på några veckor, med ljus och fanér, för att öppna upp nya möjligheter för spännande formgivning. Studenterna tampades med fanérets spröda och levande egenskaper. Målet med kursen var att studenterna skulle arbeta fram innovativa belysningslösningar som hade en tydlig marknadsförankring. Projektet gick ut på att kombinera tekniker och material för att skapa formexperiment som öppnar upp möjligheter för ny och spännande formgivning. Studenterna arbetade bland annat med fanerets transparens, kombinerade faner med färgade tyger och laserskar ut olika mönster.

Resultatet presenterades på ”Wood Fusion” , som har utvecklats inom fackmässan Trä och Teknik för att attrahera en ny och viktig målgrupp: arkitekter och designers.