HDK & Handelshögskolan

Exempel på samarbeten

HDK & Handelshögskolan

Göteborgs universitets bredd ger stora möjligheter till intressant och nyskapande samverkan över fakultets- och ämnesgränser. HDK och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samarbetar idag på flera sätt:

 • centrumbildningen Business & Design Lab är en gemensam mötesplats för forskning som stimulerar nytänkande och affärsutveckling
 • masterutbildningen Business & Design drivs av HDK och Handelshögskolan.

Torsten Söderbergs stiftelse donerar fyrtio miljoner kronor till vårt nytänkande samarbete.

 

  "Torsten Söderbergs stiftelse har till uppgift att stödja vetenskap och undervisning som kan bli till gagn för Sverige som nation. Det är mot denna bakgrund vi nu ger HDK 40 miljoner kronor.

  Syftet är att HDK, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, långsiktigt ska utveckla kunskap och forskning inom ett område i gränslandet mellan design och ekonomi" säger Tomas Söderberg, ordförande i Torsten Söderbergs stiftelse.

   Donationen kommer att bidra till att det tillsätts en professur på HDK som får namnet Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design management. Torsten & Wanja Söderbergs professur i Design management är ytterligare ett viktigt steg i vårt samarbete.

   Dessa satsningar bygger på en aktiv samverkan med näringsliv och designbransch. Tillsammans vill vi utveckla kunskap inom ett hittills relativt outforskat område: skärningspunkten mellan design- och ekonomitänkande. 


   Vi är naturligtvis väldigt stolta och glada över donationen, som ger ett så kraftfullt stöd åt det samarbete vi inlett, säger Hans Hedberg och Rolf Wolff, dekaner för konstnärliga fakulteten respektive Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, vid inrättandet av professuren 2008.

    


   Torsten Söderbergs Stiftelse bildades år 1960, genom en donation av makarna Torsten och Wanja Söderberg. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet inom företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.

   Under 2007 anslog stiftelsen c:a 115 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål. Läs mer på stiftelsens hemsida.