Utveckling

Utvecklingsprojekt

På HDK drivs olika utvecklingsprojekt, Konstnärliga (KU) och Pedagogiska (PU), vilka syftar till att stärka och utveckla medarbetarnas och kollegiernas konstnärliga och pedagogiska profil och kompetens, samt Tekniska (TU) vilka syftar till att stärka och utveckla teknisk kompetens i relation till skolans verkstäder och utveckling av dem.

Utvecklingsprojekten är också en viktig kugge ifråga om att skapa kontaktytor och mötespunkter mellan institutionens olika avdelningar och ämnesområden och har en viktig miljöbyggande syftning där olika traditioner och perspektiv på ett mer förutsättningslöst sätt tillåts närma sig varandra. Något vilket i sin tur berikar både forskningen och utbildningen – och på sikt sår frön till vidare forskningsprojekt och utbildningsprojekt.
 

Pågående utvecklingsprojekt

 
Den digitala bokbindaren - nu som verksam lärare (2016)
Olle Essvik

Den ofria viljan - om motivation och konstnärligt kunskapande (2016)
Camilla Johansson

En handledning i att skriva reflekterande
Tobias Engberg

En undersökning av fritt fall och levitation
Theo Ågren

Ett formidabelt snedsteg (2016)
Eva Erwander m.fl

Form Follows Fiction (2016)
Mattias Rask m.fl.

Modell
Markus Bergström

Ny natur – med ny teknik
Mia E Göransson

po-po-po-op-op-op-typografi som emancipatorisk handling
Eva Engstrand

Realitet. Reproduktion och representation (2016)
Renata Francescon

Second hand, second life
Karin Gustavsson

Stylus Näckrosen
Henric Benesch

3D-skrivare för plastgranulat (2016)
Joachim Harrysson
 

Avslutade utvecklingsprojekt


Improvisatoriska ramverk
Eva Engstrand

Den digitala bokbindaren
Olle Essvik

Form Follows Fiction
Johnny Friberg

Museo Diffuso – Design och designerns roll som tolkare och iscensättare av kunskap, mening och idéer inom utställningsmediet
Jonas Fridén

Berättelsen mellan text och bild i en bilderbok
Linda Holmer

Examination på konstnärlig grund – Utvecklingsprojekt kring gestaltningsbaserat lärande
Tarja Karlsson Häikiö

Intuition som metod i konstnärligt gestaltande
Nike Nilsson Falkholt

Tecknande Samtal
Susanne Westerberg

DIPLOPIA – Ett utforskande om dubbelhet
Theo Ågren

Med andra medel
David Carlsson

I tvinningens landskap
Alexander Grüner

Skruva, böja, vrida – en utforskande studie av tvådimensionella materials böjnings-, skruvnings- och vridningsegenskaper
Karin Johansson

Undersökande av interkulturella mönstervärldar och dess relevans för mitt konstnärskap
Nils Kristofersson

Ny natur – i tredimensionell form
Mia E Göransson

Träna min hand
Lotta Kvist

Understanding a Design – Curatorial Position and its Effect on Curating and Design
Pascal Prosek

Praktföremål
Jonas Rooth

Störning: snedsteg och irritationer i människans visuella perception
Theo Ågren