Publikationer

Publikationer

De avhandlingar och licentiatuppsastser som lagts fram vid HDK finns tillgängliga digitalt via databasen GUPEA och i bokform via olika distributörer.

I GUPEA finns också andra typer av publicerat material tillgängligt, även beskrivningar av konstnärliga verk.