TRADERS – EU-FP7, ITN Networks MarieCurie

TRADERS – EU-FP7, ITN Networks MarieCurie

Forskningsprojektet TRADERS, Training Art and Design Researchers in Participation for Public Space, handlar om det offentliga rummet. Fokus ligger på att hitta de vägar som fungerar bäst när forskare vill testa sina idéer för våra gemensamma utrymmen ihop med flera deltagare samtidigt.

HDK deltar i TRADERS genom doktoranden Annelies Vaneycken som är kopplad till underprojektet "Play".

Läs mer om TRADERS

För mer information, kontakta Henric Benesch.