Forskning

Forskning

Forskningen på HDK omfattar ämnesområdena Design, Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap samt Konsthantverk. Här bedrivs forskning med bredd och djup, på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Övergripande utgångspunkter är hållbarhetsperspektivet, globaliseringsperspektivet och ett uttalat samhälleligt ansvarstagande (Vision 2020) vilket hämtar sin näring växelverkan mellan forskning och utbildning och i samverkan med olika samhällsaktörer (kompletta miljöer).

Här finns också en samlad syn på den HDK-baserade forskningen som praktikbaserad, experimentell och utforskande vilket bottnar i en uttalad syn på designern, konsthantverkaren och pedagogen som självständiga, kritiska och drivande krafter i olika former av utveckling- och förändringsarbete, inom det konstnärliga och pedagogiska fältet såväl som samhället i stort.