Om Biblioteket

Om Biblioteket

Konstbiblioteket är en del av Göteborgs universitetsbibliotek men som ligger i HDK:s lokaler på Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg.

Konstbiblioteket är ett specialbibliotek inom konst, konsthantverk, design och foto. Biblioteket, med anor från mitten av förra seklet, innehåller ca 25.000 böcker, många unika i Sverige. Ett antal elektroniska resurser, databaser och informationstjänster inom nämnda ämnesområden, finns tillgängliga via Göteborgs UB. Vi prenumererar på ett hundratal tidskrifter.

Biblioteket är tillgängligt för studenter, forskare samt allmänhet.