HDK:s publicering

Publicering

GUPEA (Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv)

I GUPEA finns HDK:s avhandlingar, uppsatser och examensarbeten i fulltext.

>Sök i GUPEA

>Sök HDK:s examensarbeten

> ArtMonitor i fulltext
 

GUP (Göteborgs Universitets Publikationer)

I GUP redovisas publikationer skrivna av HDK:s forskare och lärare, t.ex. artiklar, konferenspublikationer och böcker. 

Som anställd vid HDK registrerar du själv din publikation i GUP. Biblioteket bistår med support.

>Sök i GUP

>Sök HDK:s publikationer

>Registrera i GUP