Meggi Sandell - Alumn

Studenter

Alumner

"Ta vara på alla möjligheter som ges!"

Vad gjorde du direkt efter att du slutat på HDK?

– Jag ställde ut verket ”Tills allt försvinner” på Tokyo Style på Arlanda. Detta verk blev även utvalt till en serie utställningar i Europa under namnet Languages, arrangerad av sammanslutningen Think Tank, A European Initiative for the Applied Arts. Samtidigt läste jag litteraturvetenskap och jobbade på Göteborgs Internationella Konstbiennal.

Vad gör du i dag?

– Jag är verksam som konstnär och projektledare för den internationella konstmässan Supermarket – Stockholm Independent Art Fair. Varje år samlar vi konstnärsdrivna verksamheter från hela världen där konstnärer dels nätverkar och initierar nya samarbeten och dels möter tusentals besökare som kommer för att se samtidskonst. Vi anordnar även seminarier kring olika aktuella frågor som rör den konstnärsdrivna scenen.

Hur hamnade du där? Hur har din yrkesväg fram till i dag sett ut?

– Som konstnär har alltid inställningen varit att jag skapar mitt eget arbete. Efter examen från HDK reste jag runt och ställde ut mycket, bl a som Västra Götalandsregionens ateljéstipendiat i Kina. Senare engagerade jag mig ett konstnärsdrivet galleri i Stockholm, kurerade utställningar med andra konstnärer och var med om att bygga upp Supermarket från ett spontant konstnärsinitiativ till en internationell plattform med miljonomsättning. Numera intresserar jag mig också alltmer för gestaltningsuppdrag i offentlig miljö.

Ditt starkaste minne från HDK?

– Människorna och de materialiserade möjligheterna i textilens verkstäder och materialförråd och inte minst bildverkstaden.

Vad är din viktigaste lärdom från HDK-tiden?

– Jag fick chansen att ta ett extra år mellan fjärde och femte året, där jag delade min tid mellan experimentellt arbete i Textilhögskolans trikåverkstad i Borås, och ett slags fristående projektstudier på HDK. Där korsbefruktades kunskaper i digital teknik och queerteori med industriell framställning i jacquard. Detta ledde till att jag utvecklade en ny, unik metod för jacquardstickning, vilken var konstnärligt meningsbärande.

Hade du någon slags strategi, redan under din studietid, för att påverka din framtida karriär?

– Nej, inte mer än att försöka känna efter vad som verkligen kändes angeläget för mig själv. Tiden på HDK innebar förutsättningen – tid och rum – för att kunna koncentrera mig på mitt eget konstnärskap med alla möjligheter erbjudna. En viktig kontext. Jag har alltid sökt mig egna vägar i skärningspunkten mellan konst och hantverk och akademiska teoribildningar.

Om du skulle ge ett råd till en HDK-student i dag – vad skulle det vara?

– Ta vara på alla möjligheter som ges! Utrustning, kunskap, kontakter... Se till att skaffa dig det du vill och behöver, som till exempel specialkurser, workshops utomlands eller utbyten med andra skolor. Passa på!

Meggi Sandell

Yrkestitel: Konstnär

Född år: 1973

Kommer från: Danderyd

Utbildning på HDK: Textilkonst

Examensår: 2004

Övrig utbildning: Förberedande textilutbildning i Borås, förberedande konstnärlig utbildning på Eskilstuna folkhögskola samt akademiska studier i filosofi, litteraturvetenskap, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kinesiska och idéhistoria vid Umeå, Göteborgs och Stockholms universitet. Efter HDK har jag vidareutbildat mig dels mot konstnärlig forskning och dels inom konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Hemsida: www.meggi.se

Portfolio

meggi-xtext1.jpg

X-text (Korsstygnsbroderi)

Korsstygnen, x, visualiserar prefixet ex, i betydelsen ”före detta” texter. Åtta x-texter har köpts in av Västerås Konstmuseum.
meggi-xtext2.jpg

X-text (Korsstygnsbroderi)

De tysta texterna ställer frågor om språkets gränser, censur och yttrandefrihet. Tankarna går till Wittgensteins tes ”Mitt språks gränser betyder min världs gränser”.
meggi-xtext3.jpg

X-texter (Korsstygnsbroderi)

Text och textil har samma latinska ursprung. I en serie broderade, oläsbara X-texter har språket upplösts eller exproprierats.
meggi-tills-allt.jpg

Tills allt försvinner (Jacquardstickning)

Trikå är till sin natur skrämmande förgängligt - det räcker med att dra lätt i garnet för att maskorna ska lösas upp och försvinna. Betraktaren kan bli delaktig genom att repa upp stickningen, tills allt som återstår är en hög krusigt garn på golvet.
meggi-reflektion.jpg

Reflektion (Jacquardstickning)

Belönades med juryns silvermedalj vid den 12:e Internationella Textiltriennalen i Lódz i Polen 2007.