Love Hultén - Alumn

Studenter

Alumner

 

"Lås inte in dig i en nisch för tidigt"

Vad gjorde du direkt efter att du slutat på HDK?

– Så fort jag tog examen startade jag min egen firma som frilansande formgivare och möbeldesigner. Under min praktik hade jag jobbat på ett företag. Nu ville jag se lite vart jag skulle landa och få en förståelse för hur man arbetar när man är så är smalt nischad som jag ändå är.

Hur har din yrkesväg sett ut – vad gör du i dag?

– Jag kör på i samma spår – en kombination av elektronik och trähantverk. Jag bygger allt från datorer till ljudsystem och musikinstrument. Mina kunder är mestadels från utomeuropeiska länder, framförallt Nordamerika. Jag antar att det är en ekonomisk fråga, eftersom mina objekt är exklusiva. Men det har nog också att göra med att de traditionellt har en annan syn på hantverk i Amerika. Jag jobbar retrofuturistiskt med referenser från 1950- och 60 talen både form- och materialmässigt.

Hade du någon slags strategi, redan under din studietid, för att påverka din framtida karriär?

– Nja, egentligen inte, det är nog mest tillfälligheter att jag hamnade där jag gjorde. Från början hade jag tänkt läsa grafisk form på Konstfack i Stockholm. Jag valde HDK på grund av tillgången till alla verkstäder och under första året hade vi en introkurs i träverkstaden vilket jag fastnade för. Hade jag gått på Konstfack hade jag aldrig gjort det. Min enda egentliga strategi var att bygga materialkunskaper att använda verkstäderna så mycket som möjligt.

Fick du internationella erfarenheter under utbildningen som har varit till hjälp för din karriär?

Nja, inte direkt. Jag har alltid jobbat självständigt och för mig var tillgången till verkstäder och expertisen hos lärarna det viktiga. Jag har fått ut mest genom att experimentera själv i skolans lokaler.

Ditt starkaste minne från HDK?

– Under andra året hade vi ett leksaksprojekt där vi fick möjlighet att arbeta med elektronik på ett sätt som jag aldrig hade provat tidigare. Det var där jag hittade symbiosen mellan hantverk och elektronik.

Vilken lärdom från HDK-tiden är din viktigaste? Några särskilda redskap du fått med dig?

– Utställningstekniskt har jag lärt mig jättemycket, även om jag kanske hade önskat lite mer fokus på företagande.

Om du skulle ge ett råd till en HDK-student i dag – vad skulle det vara?

– Se till att utnyttja tiden och utforska material och tekniker. Lås inte in dig i en nisch för tidigt.

Love Hultén

Yrkestitel: formgivare

Född år: 1984

Kommer från: Göteborg

Utbildning på HDK: Kandidatexamen i design (fem terminer i Göteborg, examen i Steneby)

Examensår: 2014

Övrig utbildning: Göteborgs konstskola 3 år

Hemsida: www.lovehulten.com