Jukka Värelä - Alumn

Studenter

Alumner

 

"Ta tid till projekten och behåll nyfikenheten"

Vad gjorde du direkt efter att du slutat på HDK?

– Jag har slutat två gånger, första gången 1995 och andra gången 2002. Däremellan startade jag eget och skaffade en lokal i Göteborg tillsammans med tre andra. För mig var det viktigt att komma igång direkt och att ha en plats att vara och arbeta i.

Vad gör du i dag?

– Nu bor jag i Lund arbetar med offentlig konst, exempelvis installationer och skulpturer. I mitt arbete utgår jag från situationen, sammanhanget och platsen.

Hur hamnade du där – hur har din yrkesväg sett ut?

– Efter min magisterexamen vid HDK Steneby 2002 lämnade jag Göteborg och flyttade till Skåne. Först tiden jobbade jag ihop med andra och kände jag att det skulle vara kul att köra själv.

Hade du någon slags strategi, redan under din studietid, för att påverka din framtida karriär?

– Nej, inte direkt. För min del var också att lära språket viktigt, jag kunde inte så mycket svenska när jag började och det är svårt att skapa utan språk. När jag har varit tillbaka på HDK under senare år har jag märkt att det finns studenter som inte kan eller vill lära sig svenska. Det gav mycket att kunna kommunicera på svenska – jag upplevde att nivån blev högre om både läraren och studenten kan tala samma språk. Jag jobbar med offentlig konst i Sverige och måste därför kunna kommunicera och få det sociala att fungera, eftersom jag ofta samarbetar med andra konstnärer från andra discipliner i de större verken.

Fick du internationella erfarenheter under utbildningen som har varit till hjälp för din karriär?

– Jag var av de fyra första som tog magisterexamen på HDK Steneby. Under min tid var det ganska lite internationella kontakter. Jag var på ett utbyte i England under en månad, men annars fick jag själv söka internationella kontakter. Jag tror att HDK är mer internationellt inriktat i dag jämfört med hur det var när jag gick min första utbildning i början på 1990-talet.

Ditt starkaste minne från HDK?

– Att få träffa andra som hade liknande intressen och syn på livet. Tiden på HDK förändrade min världsbild. Jag har fortfarande nära kontakt med flera av mina studiekamrater. Jag trodde aldrig att banden kunde bli så starka.

Vilken lärdom från HDK-tiden är din viktigaste? Några särskilda redskap du fått med dig?

– Från början var det att förstå olika material och tekniker. Jag hade ett grundbehov att göra saker, men att det blev metall var nog mer slump. Efter hand har insett att jag gärna jobbar med olika skalor och i dag har materialet mindre betydelse. Under utbildningen fick vi en introduktion till offentlig gestaltning och efter studierna började jag söka den typen av arbeten.

Om du skulle ge ett råd till en HDK-student i dag – vad skulle det vara?

– Ta tid till projekten och behåll nyfikenheten. Försöka vara dig själv och skapa din egen väg – utbildningen är tiden man formar sig själv. Testa att samarbeta med andra och prova olika konstellationer, tänk som i en musikgrupp – kör lite solo och gästspel. Det är sätt att lära känna sig på.

Jukka Värelä

Yrkestitel: konstnär

Född år: 1964

Kommer från: Tammerfors, Finland

Utbildning på HDK: Sex år på HDK med magisterexamen i offentlig gestaltning Järn och stål från HDK Steneby

Examensår: 2002

Hemsida: www.jukkavarela.se