Christopher Porcarelli - Alumn

Studenter

Alumner

 

"Min karriär började som en självskriven resa"

Vad gjorde du direkt efter att du slutat på HDK?

– Jag startade ett företag i Västsverige där jag arbetar med skulptur, interaktiv konst och metallhantverk.

Vad gör du i dag?

– Jag arbetar med privata och offentliga uppdrag samt projekt som utvecklas på eget initiativ eller tillsammans med andra.

Hur hamnade du där – hur har din yrkesväg sett ut?

– Min karriär började som en självskriven resa som ledde mig till ateljéer och verkstäder där det fanns människor som jag ville arbeta med och lära av. Min inledande utredningsperiod varade i ungefär tio år mellan slutförandet av min kandidatexamen och i början av min magisterexamen på HDK Steneby. Min väg har fortsatt att vägledas av mina intressen. Det har hittills varit en hektisk, svår och tillfredställande start på karriären.

Hade du någon slags strategi, redan under din studietid, för att påverka din framtida karriär?

– Huvudstrategin var att gräva djupt i teorin och de resultat projekten gav. Varje dag ville jag suga upp så mycket information som jag kunde hantera. Jag uppskattade verkligen tillgången till resurser och intressanta människor som berikat min kunskap och mina arbetsprocesser.

Fick du internationella erfarenheter under utbildningen som har varit till hjälp för din karriär?

– Min erfarenhet var mycket internationell. Många av klasskamraterna kom från Asien, Nord- och Sydamerika eller runt om i Europa. Kulturella och estetiska influenser är ständigt tydliga i mitt sätt att teckna och skulptera. Jag har behållit kontakt, och i vissa fall arbetat i projekt, med gamla klasskamrater på olika platser runt om i Europa.

Ditt starkaste minne från HDK?

– Några av mina starkaste minnen är från verkstäderna med alla klasskamrater från olika bakgrunder. Utmanande och inspirerande samtal var vanliga och de har haft en positiv inverkan på min attityd och mitt sätt att arbeta.

Vilken lärdom från HDK-tiden är din viktigaste? Några särskilda redskap du fått med dig?

– Min teorilärare behandlar skrivandet som ett hantverk och tryckte verkligen på vikten av grundläggande kunskaper i formspråket. Jag är tacksam för hennes stöd och vägledning och kommer att fortsätta finslipa mina färdigheter under hela min karriär.

Om du skulle ge ett råd till en HDK-student i dag – vad skulle det vara?

– HDK är en framstående skola, och det är bara en del av ett större universitet, fullt av intressanta människor och mängder av information. Ju tidigare du lär dig att arbeta genom hela studietiden, desto mer givande du kan göra din upplevelse.

Christopher Porcarelli

Yrkestitel: föreståndare, Porcarelli Studio

Född år: 1977

Kommer från: Coeur d’Alene, Idaho, USA

Utbildning på HDK: Master of Fine Arts, MFA

Examensår: 2012

Övrig utbildning: Bachelor of Arts in Communication, Western Washington University, USA

Hemsida: www.porcarellistudio.com