Annika Svensson - Alumn

Studenter

Alumner

 

"En kakelugn tar tre till fem månader att göra"

Vad gjorde du direkt efter att du slutat på HDK?

– I augusti 1997 skaffade jag en ateljé i Sockerbruket vid Klippan i Göteborg. Jag hade tidigare hyrt in mig i andras verkstäder under somrarna och för mig var det en självklarhet att skaffa någonstans att vara och fortsätta jobba efter att skolan slutade.

Vad gör du i dag?

– Till en början jobbade jag för mig själv, 1999 hyrde jag ut en yta till min kollega Renata Francescon. Senare letade vi efter en ny lokal som vi flyttade till 2001 tillsammans med ytterligare tre keramiker. I dag är vi fyra keramiker som har denna ateljé med gemensamma ugnar i Högsbo i Göteborg, men vi arbetar med separata saker. Efter att ha gjort en solgul kakelugn som examensarbete har jag fortsatt att gestalta, formge, tillverka och sätta upp unika kakelugnar. Utöver det gör jag utsmyckningar, exempelvis skulpturer i keramik till Skatteverkets huvudkontor i Solna, som invigdes i mars 2015. Jag jobbar även i andra material. År 2013 gjorde jag en större ljusinstallation till Ållebergsgymnasiet, som jag kopplat till historien om Ållebergskragen – en av tre guldkragar man har funnit i Norden. Kragen är daterad till cirka 500 efter Kristus och de tre ringarna är vackert utförda med hedniska figurer. Min moderna tappning är utförd i tre platta ringar, gjorda av gjutplast i akryl. Samt formgett markplanen invid entrén med ”Megalitbänkar”.

Hur har din yrkesväg sett ut?

– Jag tyckte att det var jättekul att göra den 265 centimeter höga kakelugnen som examensprojekt och ville fortsätta med det. Det tog mig dock åtta år innan jag fick sålt min första ugn, så jag hade en del extrajobb i början. Bland annat på HDK! Kakelugnen fick väldigt mycket uppmärksamhet, och jag utnämndes till ”Årets Embryo ’97” för bästa examensarbete på konsthantverk och design utbildningarna i Sverige. Tillverkningen är kostsam – en kakelugn tar tre till fem månader att göra. I övrigt gör jag som sagt bland annat utsmyckningar och ljusinstallationer.

Hade du någon slags strategi, redan under din studietid, för att påverka din framtida karriär?

– En sak jag har tagit med mig är att det jag gillar när man kombinerar funktion med arkitektonisk keramik i unik form. Kakelugnar är bra på det sättet, visst man behöver elda med ved, men den tar ingen annan energi. Som student på HDK fokuserar man väldigt mycket på att kunna uttrycka sig och har ett fokus på utställningar. I tillägg till detta hade jag gärna önskat att man hade haft mer utbildning i att starta och driva eget.

Fick du internationella erfarenheter under utbildningen som har varit till hjälp för din karriär?

– Ja, vi gjorde resor redan från första årskursen. Under studietiden var vi i Mexiko, i Ukraina besökte vi ett glassymposium och på Kreta hade vi en kurs om färg och form. Bra sätt att hämta ny inspiration. Det ingår ju att ta sig iväg och se nya saker i arbetet. Det har blivit en del utställningar utomlands, bl a USA, Tyskland och inom Norden. Där har jag knutit nya kontakter och byggt på mitt nätverk. 2008 exporterade och installerade jag två kakelugnar till Storbritannien.

Ditt starkaste minne från HDK?

– Min bild av hur jag trodde det skulle vara som keramiker har ändrats. En bit in i studietiden fick vi en professor knuten till vårt fack. Han kom in som en frisk fläkt med internationella ambitioner och poängterade vikten av att lära sig samarbete och att nätverka med alla, över gränserna.

Vilken lärdom från HDK-tiden är din viktigaste? Några särskilda redskap du fått med dig?

– Arbetsprocessen – hur man själv funkar och agerar. Vår prefekt Ove Thorsén tydliggjorde att när man skapar ett verk och sedan visar det för omvärlden är man i en fas. Sen går det en tid, det är som en mognadsprocess innan någon köper verket. Det är först då det kan komma in beställningar på fler verk, men som konstnär har man ofta redan gått vidare och är antagligen inte alltid så sugen på att ta ett steg tillbaka och göra på nytt. En annan bra lärdom jag fick var att lära mig att kombinera tekniska färdigheter till min konstnärliga ambition och att våga lita på hur att funkar. För nog det är läskigt att ställa ut saker man inte visat tidigare.

Om du skulle ge ett råd till en HDK-student i dag – vad skulle det vara?

– Jag trivdes jättebra på HDK, men ibland kan det vara svårt att förstå vikten av bredden i kurserna och tänka att ”det där har jag inte nytta av”. Men många gånger är det just sådant som jag har haft stor nytta och glädje av senare.

Annika Svensson

Yrkestitel: keramiker, kakelugnsmakare, konstnär

Född: 1970

Kommer från: Varberg

Utbildning på HDK: Master of Fine ArtsMFA, i Keramikkonst

Examensår: 1997

Övrig utbildning: Jag började på bildlinjen på Schillerska när jag var 16 år, sedan har jag läst en förberedande konstnärlig utbildning, KV konstskola i Guldheden ett år, kursen ”Entreprenörskap för konsten” vid konstnärliga fakulteten i Göteborg.

Hemsida: www.keramik-kakelugnar.com