Anna Melkersson - Alumn

Studenter

Alumner

 

"Jag älskade den fria tillgången till verkstäder"

Vad gjorde du direkt efter att du slutat på HDK? 

– Jag arbetade som skodesigner på Clarks originals i London. 

Vad gör du i dag?

– Jobbar som designer, undervisar och driver företaget Knätofs tillsammans med Maria Eld.

Hur hamnade du där – hur har din yrkesväg sett ut?

– Jag började som anställd skodesigner, drivit filmbutik i London, jobbat som frilans inom design, undervisat och drivit eget företag. Jag har aldrig varit så intresserad av att göra karriär, utan är mer intresserad av att prova olika material och arbetssätt. Jag försöker få mer tid till hantverket, eftersom det var det som lockade mig från början. 

Hade du någon slags strategi, redan under din studietid, för att påverka din framtida karriär?

– Ja och nej, inte förrän sista året då jag gick ett år på Cordwainers College för att lära mig mer om skodesign och tillverkning. Jag tänkte att det kunde vara bra med kunskap som inte så många i Sverige har, vilket ledde till att jag hamnade i London och fick jobb där. Under de andra åren hade jag inga specifika planer på vad yrkeslivet skulle vara eller innebära.

Fick du internationella erfarenheter under utbildningen som har varit till hjälp för din karriär?

– Ja. Både utbytesterminen i Berlin, där Vivienne Westwood var professor, och ett år på Cordwainers College i London. 

Ditt starkaste minne från HDK?

– Hm, kanske vår Valborgspub som var en total succe! Vår klass samlade pengar till vår textilresa till Indien. Dessutom älskade jag den fria tillgången till verkstäder, miljön och människorna.

Vilken lärdom från HDK-tiden är din viktigaste? Några särskilda redskap du fått med dig?

– Att det är viktigt att lära sig ta eget ansvar och ta för sig av det som finns, tycker även här att den fria tillgången till verkstadslokaler är viktig.

Om du skulle ge ett råd till en HDK-student i dag – vad skulle det vara?

– Samarbeta, testa så mycket som möjligt och ha kul!

Anna Melkersson

Yrkestitel: designer 

Född år: 1972

Kommer från: Mjölby 

Utbildning på HDK: produktdesign 

Examensår: 2000

Övrig utbildning: nyckelviksskolan Lidingö, konstnärlig grundutbildning Örebro, designskolan Linköping.

Hemsida: www.knatofs.com