Aina Nilsson Ström - Alumn

Studenter

Alumner

Vad gjorde du, direkt efter att du slutat på HDK?

– Fick jobb som designer på Saab i Trollhättan.

Vad gör du idag?

– Har lämna ansvaret för designverksamheten på AB Volvo under sommaren 2015, efter 20 spännande år. Idag jobbar jag som rådgivare inom designområder i min egen verksamhet.

Hur hamnade du där? Hur har din yrkesväg fram till i dag sett ut?  

– Efter att ha jobbat som designer under mina första år efter examen har jag har varit ledare inom fordonsdesign under många år både på Saab Automobile och på AB Volvo. Jag har byggt upp design verksamheter i många länder ute i världen och haft förmånen att jobba med begåvade designer från olika kulturer. Dessutom har jag haft många förtroende uppdrag som bla styrelse ledamot i flera börsnoterade bolag, t ex Elextrolux, Ballingslöv och SWECO. Jag har varit ordförande i SVID och haft flera regeringsförordnande.

Ditt starkaste minne från HDK?

– Alla härliga människor (galna fester) och den fantastiska möjligheten till experimenterande.

Vad är din viktigaste lärdom från HDK-tiden?

– Vikten av att göra ett bra förarbete, ”funktionsanalys-tänket” har jag med mig varje dag och att man behöver kunna experimentera praktiskt med bland annat fysiska modeller och tillåta sig att leka och ha kul, för att kunna vara kreativ.

Hade du någon slags strategi, redan under din studietid, för att påverka din framtida karriär?

– Att alltid hålla mig i närheten av kunniga och begåvade människor med en förhoppning om att kunna lära mera.

Om du skulle ge ett råd till en HDK-student idag – vad skulle det vara?

– Som designer ska man inse sitt ansvar när det gäller hållbarhet.Vi är med att skapa framtiden.

Sök en meningsfullhet i det du gör men kom ihåg att tillåta dig att leka och ha kul, för då kan du få glädje av din kreativitet på bästa sätt.

Aina Nilsson Ström

Yrkestitel: Designchef

Född år: 1953

Kommer från: Jönköping

Utbildning på HDK: Industridesign  

Examensår: 1976

Portfolio

Fotograf: Volvo
Volvo1.jpg
Volvo2.jpg

Volvo Trucks

These are two of the trucks that have been designed under my direct leadership from 1995 to 2000.
Fotograf: Saab
Saab900_1.jpg

Saab 900

The new Saab 900 (later to become Saab 93) where I was responsible for the interior design, we developed innovations like the “Black panel concept” and the progressive speedometer for the instrument cluster.
Fotograf: Saab
Saab900_2.jpg

Saab 900 Cabriolet

The Design of the 900 cabriolet was developed in Finland under my management.
Fotograf: Saab
Saab900_3.jpg

Interior: Saab 95

The interior design of the Saab 95 was ready up to concept decision under my responsibility when I left Saab in 1995.