Press

Nyheter
Pressmeddelande

Ny avhandling från HDK utforskar shibori och dess roll och utveckling i Sverige

I avhandlingen ”Händelser på ytan – shibori som kunskapande rörelse” söker Thomas Laurien, doktorand i design vid Högskolan för design och konsthantverk svar på hur konstformen shibori har introducerats och utvecklats i Sverige. Med en konstnärlig utforskningsmetod närmar han sig shibori från kompletterande håll – som observatör, konstnär, curator och genom skrivande. Med hjälp av begrepp som kulturarv, performativitet, curatering och affekt växer en förståelse fram. Den 2 juni lägger han fram avhandlingen vid en disputation på HDK.

Ordet shibori, som kommer ur japanskan, betyder ungefär att vrida, pressa eller klämma. Det har blivit ett internationellt samlingsbegrepp för ett antal färgnings- och strukturskapande tekniker för textila material. I sin avhandling tar Thomas Laurien avstamp i frågan ”Vad är och gör shibori?” Han har närmat sig ämnet från flera kompletterande håll.

-Jag betraktar och använder shibori som en farkost. I avhandlingen synliggör jag hur jag rör mig i relation till mitt forskningsobjekt – från distans och runt, till närhet och mitt i. Rörelsen leder mot aspekter och begrepp som kulturarv, performativitet, curatering och affekt, berättar Thomas Laurien.

I avhandlingen beskriver och tolkar Thomas Laurien möten, situationer, observationer och egna konstnärliga arbeten som skett och genomförts under avhandlingsarbetets gång. Förutom att skapa egna objekt och curaterade samlingsutställningar har han även djupintervjuat andra konstnärer som förhåller sig till shibori.

-Det blir inte enbart en bild av shibori i Sverige utan också ett kunskapsbidrag på ett mer generellt plan om konstnärligt arbete och upplevelser av material och gestaltad form.

TITEL: "Händelser på ytan – shibori som kunskapande rörelse”
OPPONENT: Cilla Robach, fil dr. och rektor för Beckmans Designhögskola
TID FÖR DISPUTATION: 2 juni 2016, kl. 13.00
PLATS FÖR DISPUTATION: Sal 350, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg

PRESSBILDER:
Pressbilder finns att ladda i högerspalten på denna sida
Porträttbild av Thomas Laurien, fotograf: Emanuel Cederqvist
Verksbild ”Att märka bark – inuti”, upphovsperson och fotograf: Thomas Laurien

RECENSIONSEXEMPLAR: 
Vill du ha ett exemplar av avhandlingen skickad till dig, kontakta:
Carina Kauppi, 031-786 4883, 0701-463 996
Avhandlingen kan även laddas ned från: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/43226

FÖR MER INFORMATION OM AVHANDLINGEN, KONTAKTA:
Thomas Laurien, doktorand, thomas.laurien [at] hdk.gu.se, 0709-81 99 82

FÖR MER INFORMATION OM HDK SAMT PRESSDELTAGANDE UNDER DISPUTATION, KONTAKTA:
Carina Krantz, kommunikatör, carina.krantz [at] hdk.gu.se, 031-786 65 21, 0701 46 39 96