Aktuellt

Kalender

feb
27
Öppna föreläsningar

”Why look at still life? Constructing animal biographies in Gothenburg Natural History Museum

Liv Emma Thorsen, professor emerita i kulturhistoria/etnologi, lyfter fram samlingarna av ett naturhistoriskt museum som en resurs för humanistisk forskning.

Mer information finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–16.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg
mar
3
Öppna föreläsningar

Öppen föreläsning med Temi Odumosu

I föreläsningen undersöker Temi Odumosu hur europeisk konst och design, som finns i många hem, historiskt har deltagit i det koloniala projektet genom bilder och föremål som spelar på rasfördomar och fantasier. 

Temi Odumosu är konsthistoriker, kreativ pedagog och postdoktor vid Living Archives Research Project vid Malmö högskola.

Mer information finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
mar
6
Öppna föreläsningar

Untying the Knots: Relational Art and the Meetings of Species

In this lecture Bryndís Snæbjörnsdóttir, Professor at the Icelandic Academy of Arts, will focus on selected projects from her art collaboration with the artist Mark Wilson. Human and animal encounters have been central to the thinking and development of their artworks both formally and conceptually. Their conception of the term ‘individualization’ and the artistic methods applied will be explored in relation to these projects which cover over 15 years of commitment to art research in this the field.

More information here.

The lecture will be held in English.

Tidpunkt: 
13:00–15:00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg
mar
8
Öppna föreläsningar

Intuition, känslor och lycklig slump: metoder för forskning inom konsthantverk

Forskningsprocessen brukar beskrivas som en linjär verksamhet, som börjar med en frågeställning och slutar med ett objektivt svar. Jessica Hemmings, professor i konsthantverk vid HDK, menar att intuition, tvetydigheter och slumpen är centrala och till och med produktiva komponenter inom forskning. Men hur kan forskning som bygger på slumpmässiga resultat, litteraturlistor som är bristfälliga eller slutsatser kanske inte ger några konkreta svar, rättfärdigas? I föreläsningen kommer Jessica Hemmings att visa på att denna typ av forskning har lett fram till några av de mest intressanta forskningsområden av idag. 

Mer information här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Aulan, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
mar
9
Öppna föreläsningar

Öppen föreläsning med Stephen Knott: Skill

Det finns en benägenhet att beundra skicklighet. Tänk på en solist i en orkester eller en fotbollsspelare förmåga att ta bollen förbi en motståndare. Ändå är förhållandet mellan skicklighet och skapande mer komplex. Denna föreläsning kommer att titta på problemet med skicklighet, betrakta positionen inom hantverkshistoria och teori, samt demokratiseringen av skicklighet.

Mer information finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Rum 310, HDK, Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg
mar
9
Öppna föreläsningar

Slutseminarium: Helena Hansson, doktorand i design

Titel på avhandling: Beyond the Basket: A Designerly Approach on Frugal Innovation - Adapting and Building on to a Jua Kali Way of Working.

Opponent: Leon Cruickshank, Professor of Design and Creative Exchange, Imagination Lab, Lancaster University, UK.

Slutseminariet kommer att hållas på engelska.

Vill du få tillgång till texten i förväg, kontakta Helena Hansson.

Tidpunkt: 
13.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
mar
10
Öppna föreläsningar

The inevitability of racism

Rasoul Nejadmehr, gästforskare vid HDK, menar att vår politiska och pedagogiska verklighet gör frågan om rasism, främlingsfientlighet och populism ofrånkomlig. Den nuvarande flyktingkrisen gör den koloniala historien aktuell och framhäver dess kulturella betydelse och erbjuder ett unikt tillfälle för eftertanke om dessa frågor.

Mer information här

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
mar
16
Öppna föreläsningar

Benjamin Lignel: Have pen, will travel

Benjamin Lignel hävdar att det samtida fältet inom konsthantverk är mer öppet för användandet av ord och text än vad vi tror, sett utifrån konsthantverkets historia. I sin dubbla roll som konsthantverkare och teoretiker har Benjamin Lignel upptäckt att han ofta utvecklas genom att testa sina idéer genom skrivandet. Han forskar i böcker och utvecklar idéer i anteckningsblocket. Detta är kärnfrågan i dagens föreläsning; hur rör man sig mellan boksidorna och arbetsbänken? Kan man vara både utövare och kommentator på samma gång? Hur mycket tid kan man tillbringa vid datorn innan någon ringer hantverkspolisen?

Mer information här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
OBS! 16.00–18.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg
mar
22
Öppna föreläsningar

Ineke Heerkens: Ornamental hey hey heys

Ineke Heerkens drivs av viljan att arbeta med volym och rörelse. Därför pressar, gräver och drar hon händerna genom lera för att skapa dynamiska former, som hon senare omvandlar till halsband genom att sammanfoga delarna som ett pussel. Hennes smycken är en kombination av fint flätad textil i diskreta färger med lika känsligt glaserad handgjord keramik. I föreläsningen kommer hon att prata om hennes senaste arbeten i keramik och berätta om de ornamentala aspekterna kring leran och hur materialet har påverkat hennes sätt att tänka på smycken. 

Mer information finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
15:00–17:00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
apr
5
Öppna föreläsningar

Sakta sakta, steg för steg… mot nya misstag och insikter

Vad är det som slår an våra känslor? Vad får oss att le, vad får oss att bli engagerade? Konsthantverkaren Frida Fjellman återkommer ständigt till det som upplevs som för mycket. Det direkta och sensitiva - känslor som många blir förlägna över. Det mänskliga med allt vad det kan innebära. I föreläsningen kommer hon att berätta om den brokiga vägen till där hon befinner sig i dag. Vad som varit betydelsefullt, vad hon ångrar och de viktigaste lärdomarna. 

Mer information finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
apr
28
Öppna föreläsningar

Gabriel Ann Maher: The Mediated Body

Gabriel A. Mahers praktik är i huvudsak fokuserad på förhållandet mellan kropp och struktur med ett intresse för föremål och system. I den framväxande metodologin strävar efter ett skapande av situationer där forskning och design sammanstrålar i performance.

Gabriel A. Maher är designer med en bakgrund i inredningsarkitektur, bosatt och verksam i Nederländerna.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska och inleds med ett liveframträdande.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
maj
3
Öppna föreläsningar

Vaxad textilskulptur i utomhusmiljö och andra tekniker

Helena Mutanen kommer att berätta om hur processen och teknikerna från hennes tidigare verk till de två skulpturerna Jus Soli och Jus Sanguinis i Pilane skulpturpark har förändrats. Titlarna syftar till de två principer som används vid bestämmande av medborgarskap. Hon arbetar ofta med teman kring sin personliga historia och lägger stor vikt vid att ämnet också ska vara allmängiltigt.

Mer information finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
15.00–17.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg
maj
5
Öppna föreläsningar

Öppen föreläsning med Meriç Algün Ringborg

Meriç Algün Ringborg är född och uppvuxen i Istanbul, Turkiet. Numera bor och verkar hon i Stockholm. Hennes mångfacetterade arbete är inriktat på frågor om identitet, gränser, byråkrati, språk och rörlighet genom verk med texter, ordböcker och arkiv.

Mer information här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
maj
12
Alumni

50%-seminarium med Franz James, doktorand i design

Titel: Understanding the meaning and impact of furniture and interiors in psychiatric hospitals and prisons.

Opponent: Galen Cranz, Professor of Architecture College of Environmental Design at the University of California at Berkeley.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
10.00–12.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg
maj
12
Öppna föreläsningar

Förhandlande dualitet

Future Retrieval, som grundades av keramikerna Guy Michael Davis och Katie Parker 2008, har utvecklat en estetik som går in och ut ur den keramiska traditionen. Under föreläsningen kommer konstnärerna bland annat att tala om hur de använder gränsöverskridande tekniker och verktyg och hur de tvärvetenskapligt arbetar inom olika fält. De kommer även diskutera hur samarbetet från idé till genomförande går till och hur de hanterar arbetsfördelningen.

Mer information om föreläsningen finns här.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
maj
15
Övrigt

Symposium med Galen Cranz: Chaired Experience – Design and Ethnographic Design Methods

Galen Cranz, professor i arkitektur vid UC Berkeley, talar om etnografiska designmetoder och kroppens relation till möbler och rummets artefakter. Panel bestående av professor Cranz, designforskare, inredningsarkitekter och möbeldesigner samtalar tillsammans med deltagarna/publiken

Fri entré/deltagande

Mer information finns här.

Arrangörer: HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk samt Svensk Form Väst

Tidpunkt: 
13.00–16.00
Plats: 
Aulan, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
maj
19
Öppna föreläsningar

Visuella möjlighetsrum / Kamerans fotografiska blick i förskolan

Visuella möjlighetsrum: Annika Hellman, doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap, vid Göteborgs universitet, tar i sin föreläsning utgångspunkt i ett pågående avhandlingsarbete där elevers subjektsskapande i medieinriktad bildundervisning undersöks. Studien tar sin plats i gymnasiets bild- och medieundervisning, genom två delstudier.

Kamerans fotografiska blick i förskolan: I sin presentation utgår Lena O Magnusson, doktorand i ämnet Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap i forskarskolan CUL, från frågeställningarna: Vad händer om treåringar i förskolan får handgriplig tillgång till kameror och kamerans särskilda seendekapacitet? Vilka fotografier tar barnen? Vad berättar deras fotografiska handlingar om förskolan och om att vara barn?

Mer information här.

Föreläsningarna kommer att hållas på svenska.

Tidpunkt: 
13.00–15.00
Plats: 
Hörsalen, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg

Kalender pågående

jan
27
feb
25
Utställningar

Next to Nature

Mia E Göransson, professor i konsthantverk med inriktning keramikkonst vid HDK, ställer ut Next to Nature på Galerie NeC i Paris. Vernissage: 26 jan kl. 18.00

Tidpunkt: 
Tis–lör: 11.00–19.30
Plats: 
Galerie NeC, 117 rue Vieille du Temple / 20 rue des Coutures Saint Gervais, Paris
feb
15
feb
26
Utställningar

Möbelmässan kommer hem

Välkommen till en utställning som visar alla möbler från Stenebyskolans och HDK vid Stenebys montrar på den nyss avslutade Stockholm Furniture and Light Fair.

Tidpunkt: 
Plats: 
Utställningshallen, Steneby, Dals Långed
feb
7
feb
26
Utställningar

Sápmi runt hörnet

Maria Vinka, same och formgivare utbildad vid HDK, ligger bakom utställningen Sapmí runt hörnet. Hon menar att samerna själva måste ta makten över frågorna om hur det samiska ska tolkas och komma till uttryck i vår tids design. Därför samlade hon sju samiska kollegor från Sverige och Norge, som nu har tagit fram tryckta mönster för textil. 

Tidpunkt: 
tis 12.00–17.00, ons 12.00–20.00, tor–fre 12.00–17.00, lör–sön 11.00–17.00
Plats: 
Röhsska museet, Vasagatan 37–39
feb
18
mar
11
Utställningar

”Skede – Phase” HDK 2016 Masterexamen

En utställning av och med vårens alumner från HDK’s master-program i konsthantverk.

"Genom lust och med nödvändighet utforskar vi vidare med våra material. Med lera, textila fibrer och hudnära metall, reflekterar vi över ett skede."

Medverkande: Keramik: Eva Farkasova, Virginija Kliseviciute, Sandra Österling. Smyckekonst: Sara Ingrid Andersson, Lena Birgitsdotte, Wan-Ying Lin. Textil: Josefine Flaig, Ida Johanna Andersson, Moa Thoreson.

Tidpunkt: 
Vernissage: 18 feb kl. 11.00
Plats: 
LERVERK Butik & Galleri, Postgatan 8A, Göteborg
feb
15
mar
12
Utställningar

Torsten Hild: 4 händelser i rum

Torsten Hild är ny professor i Design med inriktning Möbeldesign vid Steneby. Han presenterar sig själv med en utställning i Steneby konsthall. 

Livet äger rum
De rum vi lever i påverkar oss på många plan. Ur ett helhetsperspektiv är rummen en del av våra liv och av oss själva, och gränsen där emellan är inte alltid lätt att dra.

Läs mer om utställningen.
Läs mer om Torsten Hild.

Plats: 
Steneby konsthall, Dals Långed
feb
11
apr
9
Utställningar

Revision

Mitt i den stora konflikten mellan arbete och kapital, i en glipa mellan svensk skattelagstiftning och verkligheten, tittar en grupp konstnärer ut och frågar: Vad är arbete, vad är fritid? I utställningen Revision undersöks de gränser som samhälleliga ekonomiska regler skapar. Jesper Norda, adjunkt design vid HDK, är en av de 21 konstnärer som deltar i samlingsutställningen.

Tidpunkt: 
ons–sön: 12.00–16.00
Plats: 
3:e Våningen, Sockerbruket 9, Göteborg