Alexander Gustafsson

Students

Alexander Gustafsson

Design grundnivå / Design BA level

EXTERNAL THOUGHTS

External Thoughts är ett studiobaserat projekt med syfte att genom workshopar knyta kontakter och skapa en dialog om innehållet i kontemporär grafisk design samt att ifrågasätta och utforska designers roll idag. Detta är ett samarbete med Rasmus Ohlson, Beckmans.


EXTERNAL THOUGHTS

External Thoughts is a studio based project with the purpose of, through workshops, establishing contacts and creating a dialogue about the content of contemporary graphic design. The aim is also to question and explore the role of the designer today. The work is a collaboration with Rasmus Ohlson, Beckmans.


ALEXANDER GUSTAFSSON
nyaskolandesign [at] gmail.com
nyaskolandesign.tumblr.com
0046(0)766343060

alexandergustavssondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Download
alexandergustafssondk_photo_alexandergustafsson1_p.jpg Download
alexandergustafssondk_photo_alexandergustafsson2_p.jpg Download