Development projects

Development projects

By tradition HDK fosters and support various development projects, Artistic (KU) and Pedagogic (PU) that aim to strengthen and develop the employees and the colleges artistic and pedagogical profile and skills, but also Technological (TU) aiming for development of the school's workshops and technical competence of the staff.

The Development projects are further on important points of interaction between the institution’s various departments and disciplines and offer a framework where different traditions and perspectives are allowed to approach each other in a more unbiased way, something that in turn enriches both research and education - and ultimately sow the seeds for further research and education.

Ongoing development projects


Den digitala bokbindaren - nu som verksam lärare (2016)
Olle Essvik

Den ofria viljan - om motivation och konstnärligt kunskapande (2016)
Camilla Johansson

En handledning i att skriva reflekterande
Tobias Engberg

En undersökning av fritt fall och levitation
Theo Ågren

Ett formidabelt snedsteg (2016)
Eva Erwander m.fl

Form Follows Fiction (2016)
Mattias Rask m.fl.

Modell
Markus Bergström

Ny natur – med ny teknik
Mia E Göransson

po-po-po-op-op-op-typografi som emancipatorisk handling
Eva Engstrand

Realitet. Reproduktion och representation (2016)
Renata Francescon

Second hand, second life
Karin Gustavsson

Stylus Näckrosen
Henric Benesch

3D-skrivare för plastgranulat (2016)
Joachim Harrysson
 

Completed development projects


Improvisatoriska ramverk
Eva Engstrand

Den digitala bokbindaren
Olle Essvik

Museo Diffuso – Design och designerns roll som tolkare och iscensättare av kunskap, mening och idéer inom utställningsmediet
Jonas Fridén

Berättelsen mellan text och bild i en bilderbok
Linda Holmer

Examination på konstnärlig grund – Utvecklingsprojekt kring gestaltningsbaserat lärande
Tarja Karlsson Häikiö

Form Follows Fiction (2016)
Johnny Friberg

Intuition som metod i konstnärligt gestaltande
Nike Nilsson Falkholt

Tecknande Samtal
Susanne Westerberg

DIPLOPIA – Ett utforskande om dubbelhet
Theo Ågren

Med andra medel
David Carlsson

I tvinningens landskap
Alexander Grüner

Skruva, böja, vrida – en utforskande studie av tvådimensionella materials böjnings-, skruvnings- och vridningsegenskaper
Karin Johansson

Undersökande av interkulturella mönstervärldar och dess relevans för mitt konstnärskap
Nils Kristofersson

Ny natur – i tredimensionell form
Mia E Göransson

Träna min hand
Lotta Kvist

Understanding a Design – Curatorial Position and its Effect on Curating and Design
Pascal Prosek

Praktföremål
Jonas Rooth

Störning: snedsteg och irritationer i människans visuella perception
Theo Ågren

Kunskapens blick
Mirjana Vukoja

Formgivning Normgivning
Marcus Jahnke.

I sin linda
Birgitta Nordström.

Draw - dissect
Eva Dahlin. More info on the project.